Ejendomsdrift

Som administrator af en ejendomsportefølje er I utvivlsomt klar over ressourceforbruget ved drift af en sådan. Alfa Z Service sikre via tilsyn i aftalte intervaller, at bygninger og disses interiør og eksteriør til alle tider fremstår præsentable.

Vi tilrettelægger årstidsbestemt service, således at græsslåning og hækkeklipning kan erstattes af saltning og snerydning. Trappevask kan eventuelt udføres oftere således at faciliteterne fremstår velholdte.

Vi kan ligeledes tilbyde rensning og eftersyn af tagrender og nedløb, ind- og udvendigt malerarbejde samt afrensning af graffiti.

Vi har vores eget veldokumenterede driftsstyringssystem der bygger på skriftelige rapporter supporteret af jævnlige opfølgningsmøder. Begge dele medvirker til at sikre servicen holdes på aftalt niveau.